Cíl projektu

Cíl projektu vychází z priority 2.3 programu věnující se kultuře a kulturním tradicím národností a menšin v ČR. Nebude přehlédnut ani nejnovější vývoj a vznik nových menšin přistěhovalectvím. Bude zkoumán historický vývoj a současnost, se zaměřením na právní aspekty při důrazu na sledování regionálních rozdílů. Vědecký výzkum však bude propojen s praxí a předpokládají se oboustranné toky informací. Zapojení odborníci i studenti (nejčastěji oboru právo) totiž nejen budou poskytovat informace při přednáškách i konkrétní právní pomoci zájemcům (– tzv. Street Law), ale současně je získávat při diskusích ale i ve formě jakési protislužby za poskytnuté právní rady. Zásadní roli hraje i využívání poznatků při vzdělávání a to nejen na vysokých školách, v rámci běžného či celoživotního studia či kurzů, ale i v dalších institucích. Důležité bude vytvoření odborných metodik jak pro výuku menšinové otázky, tak v ČR poněkud přehlížené Street Law, zejména pak příruček o právech menšin i mnohojazyčné přehledy o právu v ČR pro menšiny a přistěhovalce.