Projektový tým

HLAVNÍ ŘEŠITEL PROJEKTU
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

TAJEMNÍK PROJEKTU
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.

prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová
doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
Mgr. Věra Honusková, Ph.D.
JUDr. Jiří Hřebejk
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
doc. JUDr. Vladimír Kindl
Mgr. David Kryska, Ph.D.
doc. JUDr. Hana Marková, CSc.
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.  CV
Ing. Stanislav Potěšil
doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Scheu, Ph.D.
JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D.
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
JUDr. Jiří Šouša ml., Ph.D.
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
JUDr. Mgr. Michal Urban
JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.

NĚKTEŘÍ EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:
ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.
Mgr. Kateřina Děkanovská, Ph.D.
JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Prof. Dr. Iván Halász, Ph.D.
Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
PhDr. Dušan Janák ml., Ph.D.
Dr. Ladislav Jouza
Mgr. Jakub Kříž, Ph.D.
Mgr. Katarína Kukanová, Ph.D.
Doc. JUDr. Klaudia Marczyová, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Mazač
Doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
Mgr. Lukáš Novotný, MA, Ph.D.
Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
PhDr. Andrej Sulitka, CSc.
Dr. Jaroslaw Sulkowski, Ph.D.
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Prof. Jindřich Štreit, Dr.h.c.
Prof. PaeDr. Štefan Šutaj, CSc.
Štefan Tišer
Dr. iur. Karin Traunmüller
PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Bc. Nicole Uhlíková
Mgr. Sára Valachová
JUDr. Jaroslav Větrovský, Ph.D.
Ass.prof. Dr. iur. Wolfgang Wieshaider, Ph.D.