KONFERENCE MENŠINY, SPORT A PRÁVO 14.2.2017 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

Mezinárodní konference
MENŠINY, SPORT A PRÁVO

K 80. VÝROČÍ ÚMRTÍ HUGO MEISLA
se uskuteční v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy
dne 14. února 2017 v místnosti 38 (ve vestibulu budovy vpravo)

Hugo Meisl (16.11.1881 Malešov – 17.2.1937 Vídeň) patřil k nejslavnějším fotbalovým trenérům historie a často je pokládán za jednoho ze zakladatelů moderního fotbalu. V roce 1925 přišel s myšlenkou na první mezinárodní klubovou fotbalovou soutěž, nazvanou Středoevropský pohár neboli Mitropa Cup (jistou dobu nazvaný Meislův pohár). Působil v Rakousku, ale pocházel z česko-židovského prostředí.

PROGRAM KONFERENCE

Zahájení jednání ve 12:00

Prof. Jan Kuklík (děkan PFUK): Úvod – menšiny, sport a právo
Dr. Andreas Hafer (autor knihy o Hugo Meislovi vydané i v češtině pod názvem Hugo Meisl aneb Vynález moderního fotbalu, 2011): Hugo Meisl, the modernization of football and the Jewish minority in Vienna
Dr. René Petráš (PFUK): Hugo Meisl a interdisciplinarita výzkumu menšin

Přestávka okolo 13:30

Dr. Marek Lauermann: Židovské komunity v regionu rodiště Hugo Meisla

Dr. David Kohout (PFUK): Židovské sportovní organizace na konci meziválečné ČSR a za okupace
Doc. Blanka Soukupová (Fakulta humanitních studií UK): Význam sportu v pojetí českožidovských asimilantů a sionistů v období mezi světovými válkami

Přestávka okolo 15:30

Prof. Marek Waic (Fakulta tělesné výchovy a sportu UK) Tělovýchova a sport ve světle právních norem – od rakouského říšského zákoníku ke komunistické legislativě

Dr. František Kolář (Fakulta tělesné výchovy a sportu UK) Od národních olympijských výborů ke státním olympijským výborům
Doc. Harald Christian Scheu (PFUK): Sport a integrace menšin
Dr. Lukáš Novotný (Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem): Sport a integrace migrantů (příklad Spolkové republiky Německo)

Ukončení konference okolo 18:00

Předpokládaná délka příspěvků je do 20 minut, pak následuje 10 minut diskuse.
Příspěvky budou publikovány.
Konferenční poplatek se neplatí.
Zajištěno bude občerstvení.
Na konferenci je vhodné se alespoň týden předem přihlásit na petras@prf.cuni.cz.

 

 

Organizace konference:

Ústav právních dějin Právnická fakulta Univerzita Karlova (PFUK)

Nám. Curieových 7, 11640 Praha 1

Sekretariát Bc. Veronika Živná   +420 221005540

Hlavní organizátoři konference: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., JUDr. et PhDr. René Petráš, Ph.D.