POZVÁNKA na mezinárodní odborný seminář NÁBOŽENSKÁ SVOBODA a náboženské stavby

POZVÁNKA
na mezinárodní odborný seminář

NÁBOŽENSKÁ SVOBODA a náboženské stavby

21. ríjna 2015, 13.00-16.45 hod.
PRÁVNICKÁ FAKULTA Univerzity Karlovy v Praze,
místnost c. 38 (ve vestibulu)


PROGRAM

Registrace (12.45-13.00)
Úvodní slovo děkana Právnické fakulty UK

1. panel (13.00-14.45)
Doc. Harald Scheu, Ph.D. (Právnická fakulta UK):
Úvod do problematiky
Dr. Kateřina Děkanovská Ph.D. (Husův institut teologických studií):
Využití sakrálních staveb v různých náboženských tradicích
Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. (Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích):
Současná islámská architektura v Německu a Rakousku: výraz integrace, nebo segregace?
Mgr. Sára Valachová (Právnická fakulta UK):
Náboženské stavby v Izraeli
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. (Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě):
Postavení náboženských menšin na Slovensku – stavby a symboly

Prestávka (14.45-15.00)

2. panel: (15.00-16.45)
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. (Právnická fakulta UK):
České stavební právo a stavba sakrálních staveb
Dr. Karin Traunmüller (Právnická fakulta Univerzity ve Vídni):
Stavba mešit v Rakousku.
Jalal Naji (Právnická fakulta UK):
Náboženská svoboda a křesťanské stavby v Jordánsku (v angličtině)
Mgr. Barbora Henzlová (PF UK):
Zákaz a povolování stavby mešit v Německu

Z administrativních duvodu je vhodná registrace na e-mailu: scheu@prf.cuni.cz
Akce je soucástí projektu NAKI „Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj“.

Program konfference ke stažení zde.