PROBLÉMY PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MENŠIN V PRAXI A JEJICH DLOUHODOBÝ VÝVOJ: MOŽNOSTI VÝZKUMU

Dne 22. října se uskutečnila na PFUK závěrečná mezinárodní konference k projektu, která byla zaměřena zejména na možnosti dalšího výzkumu, ale i aktuální problémy.

Program:

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.   Projekt NAKI „Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj“ a další možnosti výzkumu práv menšin na PFUK

JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.   Obecné problémy výzkumu právního postavení menšin

Doc. Mag phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.   Specifické právní problémy nových menšin

Doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.   Sociální zabezpečení, zaměstnanost a postavení menšin

Mgr. David Kryska, Ph.D.   Správní právo a možnosti výzkumu menšin

JUDr. Jiří Šouša ml., Ph.D.   Tradice veřejné správy a menšiny

Doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.   Rada Evropy a práva menšin – možnosti výzkumu

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.   Diskriminace v judikatuře evropských soudů

Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.   Trestní právo a možnosti výzkumu práv menšin

JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D.   Tradice právní úpravy překračování státních hranic a vytváření nových menšin

Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.   Problémy výzkumu postavení Romů

Ass.prof. Wolfgang Wieshaider, Ph.D.   Ochrana menšin versus ochrana jazyků. Kulturněprávní výzvy rakouského práva

Mgr. Lukáš Novotný, MA, Ph.D.   Menšiny evropského původu v bývalých koloniích, otázky omluv a odškodnění – případ Namibie