KONFERENCE K AKTUÁLNÍM PROBLÉMŮM MIGRACÍ

AKTUÁLNE PROBLÉMY MIGRÁCIE V EURÓPE A JEJ L´UDSKOPRÁVNA DIMENZIA

Ve spolupráci s Akadémií Policajného zboru v Bratislave se uskutečnila v rámci projektu konference věnovaná aktuálním problémům migrací. Ta byla sice připravována téměř půl roku, ale nakonec se uskutečnila až v době vyostřených otázek uprchlíků, a to 27. října 2015 za bohaté účasti nejenom právníků a policejních odborníků, ale i představitelů Slovenska. Na konferenci v Bratislavě se řešily právní a faktické problémy týkající se migrací včetně bezpečnostních.

 

Úvodní projevy:

doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. rektorka Akadémie Policajného zboru v BA

JUDr. Robert Kaliňák podpredseda vlády a minister vnútra SR

gen. PaedDr. Tibor Gašpar prezident Policajného zboru

plk. JUDr. Ľubomír Ábel viceprezident Policajného zboru

plk. JUDr. Ľudovít Bíró riaditeľ ÚHCP P PZ

Ing. Bernard Priecel riaditeľ Migračného úradu MV SR

kpt. Ing. Tomáš Kirchhof Služba cudzineckej polície

Rico Reuschel   Problematika migrácie v Nemecku

plk. Mgr. Miriam Urbanovská Problematika migračných vĺn v Rakúsku

pplk. JUDr. Emil Semjan   Podmienky zaistenia štátneho príslušníka tretej krajiny z pohľadu aplikačnej praxe

plk. JUDr. Roman Hronec   Systém hraničného dozoru v EÚ

kpt. JUDr. Mária Blahová   Teoretické aspekty realizácie medzinárodnej policajnej spolupráce v kontexte súčasnej koncepcie migračnej politiky

plk. JUDr. Robert Odler, PhD.   Genéza migračných tokov na území Slovenska

prof. Dr. Jozef Balga, PhD.   Štátovedný a právny pohľad na súčasnú migráciu osôb v Európe

doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M., MBA Migrace a Clash of Civilizations

JUDr. PhDr. René Petráš, PhD. Migrace do českých zemí za komunistické éry a po roce 1989

doc. Ing. Arch. Janka Betáková, PhD.   Migrácia ako súčasná bezpečnostná hrozba a jej percepcia

kpt. PhDr. Vladimír Malíček, PhD.   Migrácia v kontexte európskeho multikulturalizmu

Mgr. Barbora Meššová   Kto sú utečenci?

Dr. et JUDr. Libor Klimek, PhD.   Trestnoprávny systém Európskej únie na zabránenie napomáhaniu nelegálnemu prisťahovalectvu

JUDr. Zuzana Števulová   Horúce leto 2015 a utečenecká kríza

Mgr. Daniela Košecká, PhD.   Názory ľudí na hrozby pre Slovensko a ich dopady

Lukáš Beták   Migračná kríza v Európe inými pohľadmi

JUDr. Mgr. Zuzana Medelská Tkáčová, PhD.   Príčiny migrácie

npor. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.   Aktuálne migračné trasy a EUNAVFOR MED (SOPHIA)

pplk. doc. JUDr. Klaudia Marczyová, PhD.   Migrácia a jej dopad na právny status jednotlivca