NOVÁ KNIHA K MENŠINOVÉ OTÁZCE

Počátkem prosince 2015 vydává Právnická fakulta UK v rámci projektu NAKI knihu Sandra Kreisslová, Lukáš Novotný: Kulturní život německé menšiny v České republice (ISBN 978-80-87975-32-9) o rozsahu 171 stran.