ZAČLENĚNÍ OTÁZKY PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MENŠIN DO VÝUKY PFUK

Na PFUK, podobně jako na jiných právnických fakultách, nejsou obory, ale pouze dílčí specializace – tzv. moduly studia. V rámci projektu NAKI se na PFUK vytvořila zvláštní specializace (modul) studia zaměřená na národnostní a menšinovou otázku. Z tří základních předmětů se jeden věnuje historickým kořenům otázky (prof. Kuklík, dr. Petráš), druhý Street Law (dr. Urban) a třetí je nazván Ochrana národnostních menšin v minulosti a současnosti (doc. Scheu, dr. Petráš), což se samozřejmě doplní o další doplňující předměty jako je migrační právo (dr. Honusková, dr. Kryska). Absolvování modulu bude vyznačeno studentům na dodatku k diplomu. Součástí modulu je i možnost napsat studentskou vědeckou práci k problematice právního postavení menšin a předpokládá se, že z takovýchto prací vzniknou v rámci jednotlivých oborů (právní dějiny, mezinárodní právo, správní právo ad.) i diplomové práce.