V BUDOVĚ PFUK VE VESTIBULU UMÍSTĚNA PUTOVNÍ VÝSTAVA

V rámci projektu vznikla mj. právněhistoricky orientovaná putovní výstava Menšiny a právo v Československu. Předcházely jí dvě předběžné výstavy zaměřené na postavení Židů. Výstava je v češtině a angličtině, má moderní zpracování tzv. roll up bannery, což usnadňuje přesuny do dalších míst v Praze i v regionech. Tématem je právní postavení menšin v Československu, vzhledem k reálnému významu otázky je důraz kladen na meziválečnou éru. Seznam základních panelů výstavy: Problémy právního postavení menšin v Československu, Národnostní otázka v rakouské monarchii, Vznik Československa a menšiny, Mezinárodněprávní ochrana menšin v meziválečné Evropě, Právní řešení postavení menšin v meziválečném Československu, Ústava z roku 1920 a menšiny, Jazykové právo meziválečného Československa, Menšiny a školství v meziválečném Československu, Veřejná správa a menšiny v meziválečném Československu, Specifika právního postavení židovského obyvatelstva, Zákon o potulných cikánech z roku 1927, Mnichovská konference, Druhá světová válka a poválečné snahy o likvidaci menšin, Menšiny v komunistickém Československu, Aktuální problémy a dlouhodobé tradice právního postavení menšin v ČR. K výstavě samozřejmě vyjde rozsáhlý výstavní katalog obsahující i historickou studii.