ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE IURIDICA 4/2015 Právo a menšiny II

V prosinci 2015 vychází další číslo renomovaného časopisu s tématem Právo a menšiny (první takovéto číslo vyšlo jako 1/2013, přičemž AUC I vycházejí tiskem a přibližně po roce jsou volně i na internetu viz http://www.prf.cuni.cz/dcz/dokumenty/auci/1404046928/):

Editoři: Doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D., JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.

Úpravy textu: Sára Valachová

Recenzovali: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D.

Harald Scheu, René Petráš: Předmluva

PRÁVNÍ ÚPRAVA A PRAXE UŽÍVÁNÍ MENŠINOVÝCH JAZYKŮ

René Petráš: Menšinové jazyky a topografická označení v historii Československa

Blanka Soukupová: Jazykový zákon (1920): česká odplata, upevňování národního charakteru státu, hospodářsko-sociální pragmatismus nebo kultivace tradice bilingvismu? K názorům české veřejnosti na významy státního jazyka

Monika Forejtová. Dvojjazyčné označování měst a obcí dle Evropské Charty regionálních či menšinových jazyků a Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin

David Kryska: Používání menšinových jazyků v České republice – úřední styk a vícejazyčné názvy

Jaroslav Větrovský: Jazyková práva národnostních menšin na Slovensku: úřední styk a topografické údaje z hlediska standardu jazykové spravedlnosti

Martina Fraňková: Status menšinových jazyků v německém právu – právo na topografická označení a na užívání jazyka ve veřejné sféře

Harald Christian Scheu: Používání menšinových jazyků ve styku se správními orgány a soudy v Jižním Tyrolsku

Jarosław Sułkowski: On some rights of national minorities in Poland

Andrej Sulitka: Používání menšinových jazyků v úředním styku pohledem národnostních menšin a orgánů místní samosprávy

Klára Hrdličková. Právní status menšinových jazyků ve Velké Británii. Případ velšského jazyka ve Walesu

Harald Christian Scheu: Úprava dvojjazyčných topografických označení v Jižním Tyrolsku

Lukáš Novotný: Německo a německá menšina

PRÁVNÍ POSTAVENÍ MATEŘSKÝCH STÁTŮ V SYSTÉMU OCHRANY NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

René Petráš: Tradice mezinárodněprávní ochrany menšin a iniciativy „mateřských států“ menšin

Ivan Halász: Krajanské zákony v kontexte menšinovej legislatívy

Harald Christian Scheu: Postavení „mateřské země“ a příbuzné menšiny z hlediska mezinárodní ochrany lidských práv

Helena Hofmannová: Menšiny bez hranic?

Monika Forejtová: Možnosti podpory Ukrajiny a krajanům na Ukrajině ze strany České republiky jako člena EU

Veronika Bílková: Legalita ozbrojené intervence na ochranu krajanů

Stanislav Brouček: Zájem České republiky o Čechy žijící v zahraničí na pozadí situace ve Slovenské republice (od vystěhovalectví přes exulantství k moderní diaspoře)